بانک میکروارگانیسم های مرکزملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران اعتبار جهانی یافتبه گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران گفت: از آنجایی که انتشار میکروارگانیسم های جدید منوط به ثبت آنها در حداقل یک کلکسیون بین المللی غیر از کلکسیون های داخلی کشورها است، گنجاندن نام کلکسیون مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در این فهرست، فرصت بی نظیری را برای کشور جهت ارائه خدمات بین المللی فراهم آورده است .
وی ادامه داد که از این پس می توان شاهد ورود بیشتر سویه های ارسال شده از سایر کشورها به این کلکسیون بود.
شاهزاده فاضلی افزود: کلکسیون میکربی (بانک میکروارگانیسم های) مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران عضو رسمی فدراسیون جهانی کلکسیون های کشت WFCC است و از آغاز تأسیس تاکنون توانسته است بیش از 55 سویه بومی متعلق به تاکسون های پروکاریوتی و یوکاریوتی را شناسایی، ثبت و نگهداری نماید و از این نظر مقام اول را در کشور داراست.
وی اظهار کرد: این کلکسیون مطابق با استانداردهای جهانی و در چارچوب مقررات تدوین شده توسط کمیته های بین المللی سیستماتیک پروکاریوتها فعالیت می کند و می کوشد جدیدترین روشهای شناسایی و نگهداری را جهت تعیین هویت و نگهداری میکروارگانیسم ها به کار گیرد.
دستیابی به فهرست مذکور از طریق آدرسhttp://ijs.microbiologyresearch.org/marketing/editorial/IJSEM_Culture_Collection_Abbreviation_14082015.pdf امکانپذیر می باشد.
معمولا هرگیاه به وسیله صفات ومشخصات ثابتی شناخته می شود.این صفات ومشخصات ثابت گیاه (شرح گیاه) همیشه باید بسیار روشن وقاطع باشد تا گیاه مورد نظر با گیاهی دیگر واحیانا نزدیک به آن اشتباه نشود وشناخت آن برای جوینده گمراه کننده نباشد.منظور از شناخت گیاه تمیز دادن آن از دیگر گیاهان است بنابراین برای رسیدن به این هدف اولین گام وساده ترین راه رده بندی گیاهان با توجه به صفات واختصاصات مشترک آنهاست که این خود پایه واساس علم تاکسونومی یا نظام رده بندی است.
در زیست‌شناسی به جانداری که یاخته‌ های آن هستهٔ واقعی و غشای هسته ندارد پروکاریوت (prokaryota) یا پیش‌ هسته‌ای گفته می‌شود. واژهٔ پروکاریوت از دو واژهٔ یونانی پرو به معنی پیش و کاریون به معنی هسته به وجود آمده است که فقدان هسته در این گونه سلول‌ ها را بیان می‌کند.
همچنین به جانداری که یاخته‌های (سلول) آن هسته واقعی دارند یوکاریوت (Eukaryote) گفته می‌شود.
علمی (1) ** 1201 **1440
خبرنگار: عبدالکریم جبارپور** انتشار: گلشنانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *