سوخت مصرفی تهران مشکلی ندارد/ بهبود کیفیت هوای پایتخت نتیجه توزیع سوخت استانداردمحمد رستگاری روز دوشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: کیفیت سوخت مصرفی در شهر تهران به صورت مستمر و مرتب از طریق سازمان استاندارد بررسی و کنترل می شود و براساس نتایج همین بررسی های علمی، سوخت مصرفی شهر تهران هیچ مشکلی ندارد.
وی اظهار کرد: همچنین براساس اعلام شرکت پخش فرآورده های نفتی، شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران و اداره کل استاندارد، سوخت توزیعی از جمله بنزین در شهر تهران در حد استاندارد است و هیچگونه مشکلی به لحاظ آلایندگی های زیست محیطی ندارد.
وی با بیان اینکه میزان استاندارد گوگرد موجود در بنزین 50ppm و بنزن یک درصد است افزود: براساس نمونه برداری های مستمر کارشناسان استاندارد استان تهران از جایگاههای توزیع سوخت، بنزین و گازوئیل مصرفی در پایتخت در حد استاندارد بوده و هیچ مشکلی ندارد.
معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران تصریح کرد: از سوی دیگر روند بهبود شرایط کیفی هوای شهر تهران از سال 92 تا کنون به خوبی نشاندهنده بهبود کیفی سوخت توزیعی در پایتخت است.
به گفته رستگاری، در سال 92 هوای شهر تهران در حدود 44 درصد از کل روزهای سال ناسالم بود که این میزان اکنون به 24 درصد کاهش یافته است.
وی افزود: میزان گوگرد موجود در گازوئیل توزیعی شهر تهران در چند سال گذشته حدود 8000ppm بود که این میزان امروز با ارتقای سطح کیفی گازوئیل مصرفی به 50ppm (حد استاندارد) کاهش یافته است.
معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران تاکید کرد: البته ممکن است در یک مورد از نمونه گیری بنزین مصرفی، گوگرد موجود در سوخت بجای 50ppm حدود 52 یا 53ppm باشد که این به معنای آلودگی سوخت و مقدار بیش از حد مجاز و استاندارد نیست.
به گفته وی، در تمامی نمونه گیری های انجام شده سوخت توزیعی در جایگاه های شهر تهران، میزان گوگرد و بنزن سوخت توزیعی(بنزین و گازوئیل) برابر حد استاندارد و حتی کمتر از آن نیز بوده است.
وی تاکید کرد: براساس بررسی های انجام و نتایج حاصل از نمونه برداری های مستمر کارشناسان استاندارد از جایگاه های عرضه سوخت و همچنین نظر رسمی شرکت پخش فرآوردهای نفتی، شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، سوخت مصرفی در پایتخت هیچ گونه مشکلی به لحاظ کیفی ندارد و جای هیچگونه نگرانی نیست.
به گزارش ایرنا، مدیرکل محیط زیست استان تهران نیز روز گذشته دراین خصوص اعلام کرد که گوگرد و بنزن موجود در بنزین توزیعی شهر تهران براساس تایید شرکت پخش فرآورده های نفتی، استاندارد و شهرداری در حد استاندارد است.
تهرام 7243/7247**1625
خبرنگار: جواد آل داود – انتشار دهنده: محسن فتاحیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *